Käyttöehdot

OIKEUDELLINEN ILMOITUS

HUOMIO Tämän sivuston ja kaikkien Reckitt Benckiserin sivustojen (jäljempänä ”Sivusto/Sivustot”) lukemiseen ja käyttämiseen sovelletaan seuraavia käyttöehtoja sekä sovellettavaa lainsäädäntöä. Kun luet tai selaat tätä Sivustoa, hyväksyt samalla sen käyttöehdot; ellet hyväksy käyttöehtoja, älä lue tai selaa Sivustoa.  Sivustoihimme saattaa sisältyä kyseisten Sivustojen käyttöön sovellettavia lisäehtoja. Mikäli nämä ehdot ovat ristiriidassa Sivustojemme mahdollisten lisäehtojen kanssa, näitä ehtoja sovelletaan ensisijaisesti. Reckitt Benckiser pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja/tai lopettaa pääsyn Sivustoihin milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. Käyttäjän tulee ajoittain tarkistaa Sivusto ja kulloinkin voimassa oleva Oikeudellinen ilmoitus sekä muut lisäehdot, sillä nämä ehdot sitovat käyttäjää. 

Käyttäjä voi selata tätä Sivustoa henkilökohtaisen mielenkiinnon perusteella ja tiedonhankintaa varten. Käyttäjä voi ladata Sivustossa olevia materiaaleja yhdelle tietokoneelle tai tulostaa niitä ainoastaan ei-kaupallisessa tarkoituksessa omaan opetus-, yksityis- tai kotikäyttöön.  Et kuitenkaan saa jakaa, muuntaa, välittää tai muuttaa tämän Sivuston sisältöä ilman Reckitt Benckiserin antamaa kirjallista lupaa.  Et saa tehdä Sivustoon linkkejä kolmannen osapuolen sivustosta ilman ennakkoon antamaamme kirjallista lupaa.  

Ellei muuta ole mainittu, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kaikkiin Sivustossa oleviin materiaaleihin (kuten esimerkiksi valokuviin ja graafisiin kuvituskuviin) ovat Reckitt Benckiserin tai lisenssinantajien omaisuutta.  Omistus- tai immateriaalioikeudet eivät siirry kolmannelle osapuolelle Sivuston käyttämisen tai lukemisen myötä, vaan kaikki oikeudet tähän Sivustoon ja sen osiin tai käyttötapoihin säilyvät yksinomaan Reckitt Benckiserin tai lisenssinantajien omaisuutena.  Reckitt Benckiserin Sivustot on suojattu tekijänoikeus- ja muiden sovellettavien lakien nojalla.  Jos rikot tämän Oikeudellisen ilmoituksen tai Sivuston ehtoja, Sivuston käyttöoikeutesi päättyy automaattisesti.  Kaikki oikeudet, joita ei ole näissä ehdoissa nimenomaisesti myönnetty, pidätetään. 

Jos haluat olla Reckitt Benckiseriin muodollisesti yhteydessä oikeudellisissa asioissa, ota yhteyttä paikalliseen Reckitt Benckiser ‑yhtiöön.  Konsernin sivustossa osoitteessa reckittbenckiser.com on luettelo paikallisista yhtiöistämme.  

Sivustossa oleva materiaali tarjotaan ”sellaisenaan” ilman mitään takuita tai vakuutuksia tai muita ehtoja.  Reckitt Benckiser ei anna takeita tai lupauksia tämän Sivuston tai tähän Sivustoon suoralla linkittämisellä liitettyjen sivustojen sisällön oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.  Reckitt Benckiser voi tehdä sisältöön muutoksia milloin tahansa ilman eri ilmoitusta.  Sivustossa oleva materiaali voi olla vanhentunutta, eikä Reckitt Benckiser ole sitoutunut päivittämään tällaista materiaalia.  Siten Reckitt Benckiser tarjoaa – lain sallimassa enimmäislaajuudessa – Sivuston käyttöösi sillä periaatteella, että Reckitt Benckiser sulkee pois kaikki vakuutukset, takuut ja muut ehdot – tätä Oikeudellista ilmoitusta lukuun ottamatta – jotka saattaisivat vaikuttaa Sivustoon. 

Sivustojen, jotka tarjoavat tietoa terveydenhoitotuotteistamme tai luvanvaraisista lääkkeistämme, tarkoituksena ei ole tarjota lääketieteellisiä neuvoja tai muita kuin yleiseksi tiedoksi annettuja ohjeita, eikä tällaisiin ohjeisiin tule luottaa mitään erityistä tarkoitusta varten. Käänny aina lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ja pyydä hoito-ohjeita yksittäisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. 

Reckitt Benckiser (tai mikään sen tytäryhtiö tai sen tai sen tytäryhtiön johtoon kuuluva henkilö, työntekijä, osakkeenomistaja tai edustaja) ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä, oheis-, seurannais- tai rangaistusluontoisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet (a) tämän Sivuston käyttömahdollisuudesta tai käyttömahdollisuuden puutteesta, (b) tämän Sivuston sisällön käytöstä (tai käyttömahdollisuuden puutteesta), (c) tähän Sivustoon suoralla linkittämisellä liitettyjen sivustojen sisällöstä. Reckitt Benckiser ei myöskään takaa, ettei tämä Sivusto tai sen saataville tarjoava palvelin sisältäisi viruksia tai muita haitallisia komponentteja; käyttäjä (eikä Reckitt Benckiser) vastaa täysimääräisesti kaikista tarvittavista huolto-, korjaus- tai muista kuluista, ja mahdollinen asiaa koskevan oikeudenkäynnin tuomio rajoittuu rahalliseen vahinkoon, eikä se saa sisältää muuta kolmatta osapuolta sitovaa velvoitetta tai määräystä kuin rahasumman maksamista koskevan määräyksen. 

Lähettäessään tai siirtäessään Internetin välityksellä tietoja tähän Sivustoon käyttäjä takaa, että materiaali ei ole luottamuksellista eikä yksinoikeudellista.  Lähettäessään tai siirtäessään viestejä tai materiaalia tähän Sivustoon käyttäjä hyväksyy sen, että Reckitt Benckiser tai sen tytäryhtiöt voivat käyttää viestiä ja/tai materiaalia mihin tahansa tarkoitukseen, esimerkiksi tuottaa uudelleen, lähettää tai julkaista sen.  Reckitt Benckiser ei ole velvollinen vastaamaan tähän Sivustoon lähetettyihin viesteihin, eikä Reckitt Benckiserin tarvitse tarjota vastiketta tällaisista viesteistä ja/tai materiaalista.  Käyttäjän tulee muistaa, että sovellettavassa kansallisessa laissa on säädetty materiaalista, jota verkkosivulle voidaan lähettää, eikä käyttäjä saa toimia tällaisten lakien vastaisesti esimerkiksi lähettämällä uhkaavaa, herjaavaa, rivoa, pornografista, säädytöntä tai rienaavaa materiaalia tai materiaalia, jonka lähettäminen voidaan katsoa rikokseksi tai sovellettavan lain rikkomukseksi tai näihin yllyttämiseksi. 

Reckitt Benckiserillä ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta  tarkistaa Sivustoihinsa lähetettäviä viestejä tai materiaalia.  Reckitt Benckiser ei kuitenkaan varaa oikeutta poistaa – oman harkintansa mukaan – viestejä tai materiaalia, joiden se katsoo olevan jostain syystä sopimattomia. 

Reckitt Benckiserin aikomuksena on käyttää tässä Sivustossa esiintyviä nimiä, logoja tai merkkejä ainoastaan niillä maantieteellisillä alueilla, joilla sillä tai sen tytäryhtiöillä on tähän oikeus vireillä olevien tai rekisteröityjen tavaramerkkien, lisenssien tai muiden oikeuksien nojalla.  Selvyyden vuoksi mainitaan, että Reckitt Benckiserin aikomuksena ei ole käyttää nimiä, logoja tai merkkejä millään sellaisella maantieteellisellä alueella, joilla sillä ei ole tähän oikeutta, eikä se toimita tai tarjoa kyseisillä maantieteellisillä alueilla tuotteita ja/tai palveluja, joihin on liitetty tällainen nimi, logo tai merkki.  Näiden tavaramerkkien tai tämän Sivuston muun sisällön muu kuin näiden ehtojen tai Sivuston sisällön nojalla sallittu käyttö tai väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty. 

Käyttäjän tämän Sivuston käyttöön sovelletaan kaikkia Tanskan/Ruotsin/Norjan/Suomen lakeja ilman lainvalintasääntöjä.  Mahdolliset tätä Sivustoa koskevat kanteet tai oikeudelliset vaatimukset on nostettava tai esitettävä 12 kuukauden kuluessa niiden aiheen syntymisestä. 

RB Nordic A/S
Rekisteröity toimipaikka osoitteessa Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg, Tanska
Rekisteröity Tanskassa, nro DK61016317